Aktiebolag, handels- eller kommanditbolag: Aktiebolagstjänst hjälper till att registrera samtliga bolag som enligt lag ska registreras vid Bolagsverket. Vill du veta mer om olika bolagsformer besök www.ab.se, olika bolagsformer.

Beslut om emission av konverteringslån samt teckningsoptioner fattas normalt av bolagsstämman. Vi hjälper er att se till att alla villkor o dylikt följer aktiebolagslagen. Det är en omfattande dokumentation som vi har stor erfarenhet av. Vill du veta mer om konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner besök www.ab.se, konvetibler.

Vi bistår gärna när två eller flera aktiebolag ska slås ihop, t ex vid ett samgående av ett helägt dotterbolag med moderbolaget. Vi har erfarenhet och kan rutinerna. Vill du veta mer om fusioner besök www.ab.se, fusioner.

Aktiebolagstjänst assisterar gärna med nödvändiga rutiner som t ex att:

  • Föra aktiebok och utfärda aktiebrev. Växla aktiebrev vid överlåtelse. Kontinuerligt ändra i aktieboken.
  • Upprätta kalleler till bolagsstämmor.
  • li>Skriva protokoll vid bolagsstämmor.
  • Upprätta röstlängd vid bolagsstämma i bolag med större ägarkrets. För mer om detta klicka www.ab.se bolagsstämmor. 
  • Åtgärda påbörjade registreringsärenden som inte är formellt riktigt utförda enligt Bolagsverket.

© Aktiebolagstjänst 1997 - 2018
Webbproduktion Aktiebolagstjänst