Alla bitar och detaljer på
ett formellt riktigt sätt

 
Vi är bra på bolagsbildning och alla andra bolagsfrågor! Vi gillar utmaningar. Krångliga och komplicerade fusioner, delningar, minskning av aktiekapitalet, nyemissioner och bolagordningar är det vi gillar bäst. Låt oss ta hand om dina bolagsärenden och se till att lösningen blir det bästa för just ditt bolag.

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar och  bostadsrättsföreningar är omgärdade av ganska många krävande lagar och förordningar. De har t ex skyldighet att lämna omfattande och detaljreglerad information om och kring företaget till Bolagsverket (BLV). Alla ärenden som rör bolag och ekonomiska föreningar och som ska anmälas till BLV går under samlingsnamnet bolagsärenden. Och det är just alla dessa bolagsärenden som är vår specialitet.

Vi har mer än 35 års erfarenhet och kunskap och har till dags dato bildat över 20 000 bolag. I några fall ansvarar vi för fortlöpande registreringsärenden inom hela koncerner. Vi kan alla bitar och detaljer för en formellt riktig hantering. När du så önskar tar vi gärna ansvaret för dina registreringsärenden. På dessa sidor finner du kortfattad information om vad vi kan göra för dig. 

Vi kan även ta hand om ditt förtags redovisning.

Sände ett mail till leif@ab.se så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda inom bokföring och för ditt företags ekonomistyrning.

På Aktiebolagstjänsts webbplats www.ab.se hittar du mer omfattande information kring bolag, föreningar och redovsining samt om vårt stora utbud av tjänster.

Aktiebolagstjänst 

Leif Malmborg
vd
leif@ab.se

 

 

 


© Aktiebolagstjänst 1997 - 2018
webbproduktion Aktiebolagstjänst