Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB sätter
viktiga bitar på rätt plats.
 

Starta eget företag

Hos Aktiebolagstjänst hittar du en hel del information om aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enkla bolag, enskild firma samt ekonomiska föreningar, allt från att bilda och starta till att likvidera.

Aktiebolagstjänst har även tagit fram ett omfattande kompendium som tar upp de flesta frågor som berör att starta eget. 

Du kan ladda ner kompendiet här

 

  
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM BOLAG OCH FÖRENINGAR
www.ab.se

© Aktiebolagstjänst 1997 - 2018