STYRELSEÄNDRINGAR

När ett bolag beslutar om ändring av styrelsens sammansättning upprättar vi protokoll och meddelar Patent- och Registreringsverket detta formellt och korrekt. För ytterligare information besök www.ab.se, Bolagets ledning

BOLAGSORDNINGSÄNDRINGAR

Då ett aktiebolag beslutar om nytt bolagsnamn, ändrat räkenskapsår, införande av aktier med olika röstvärde, ändring av aktiens nominella belopp etc, måste Bolagsverket, formellt och korrekt, informeras. Det gör vi! För ytterligare information besök www.ab.se, bolagsordning

ÄNDRING AV BOLAGSKATEGORI

När man ändrar bolagskategori från privat till publikt eller tvärt om är det mycket man skall tänka på. Vi har stor erfarenhet av denna typ av ärenden och ser till att alla dokument blir rätt utformade. Vill du läsa mer om privat/publikt bolag www.ab.se, ändring av bolagskategori här.

FUSIONER - DELNINGAR - LIKVIDATIONER

Funderar du över att fusionera två eller flera bolag. Dela ett bolag i två eller flera bolag. Likvidera bolag då hittar du mera information via länkarna nedan.

- FUSIONER www.ab.se, fusion

- DELNING www.ab.se, delning

- LIKVIDATION www.ab.se, likvidation

.

 

 

 


© Aktiebolagstjänst  1997 - 2018
Webbproduktion Aktiebolagstjänst