ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM EMISSION

En ökning av aktiekapitalet sker genom en fond- eller nyemission. Vi på Aktiebolagstjänst tar gärna ansvaret för och håller i all formalia, som är nödvändig för att registrera det högre aktiekapitalet. Vi upprättar kallelse till bolagsstämma, bolagsstämmoprotokoll med emissionsvillkoren. När registreringen vid Bolagsverket är klar utfärdar vi de nya aktiebreven.
Aktiebolagstjänst har erfarenhet av bolagsstämmor från såväl familjeföretag som från företag med större ägarkrets. Vi delar gärna med oss av vår kunskap. För ytterligare information besök vår mer omfattande webbplats www.ab.se, ökning aktiekapitalet

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Vi hjälper bolag att minska aktiekapitalet när ägarna t ex anser att aktiekapitalet är onödigt högt, när någon ägare ska lösas ut eller när de behöver täcka en förlust i bolaget. När någon aktieägare ska lösas ut finns även andra alternativ. För ytterligare information besök www.ab.se, minskning av aktiekapitalet eller sänd ett mail till leif@ab.se

 

 

 


© Aktiebolagstjänst  1997 - 2018
Webbproduktion Aktiebolagstjänst